Tretí ročník odbornej konferencie

Tunely a podzemné stavby

  • Štrbské Pleso, hotel Patria
;

Tretí ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Tunely a podzemné stavby, ktorá sa uskutoční v októbri 2024, predstaví najaktuálnejšie odborné poznatky a skúsenosti zo stavieb na Slovensku a v blízkom i vzdialenom zahraničí.

Stretnutie odborníkov zo Slovenska, Českej republiky a ďalších európskych krajín vytvorí priestor pre neformálne stretnutia ľudí, ktorí sa na výstavbe podzemných stavieb podieľajú.

Prednášky budú doplnené exkurziami na prebiehajúce stavby diaľničných tunelov.

Organizátorom a odborným garantom konferencie je Slovenská tunelárska asociácia. Partnerom a organizačným garantom konferencie je agentúra Key Communications, s.r.o.

Registrácia účastníkov Prihlásenie abstraktu